Ślad koła (kolej), rowek – służy jako koryto rzeki, woda płynie, trzeba zastosować jej siłę do kołaniłyńskiego, puścić na nią czółenko, deseczkę, kawałek kory. Wybór materiału zabaw pada teraz na przedmioty ruchome, łatwo zmieniające kształty: woda, piasek, glina, kamienie, deski, patyki, pręty – oto co przeważnie jest wybierane. Ale oto powstał w głowie wspaniały plan, wykonanego przekracza siły jednostki, trzeba dobrać towarzysza. Zgodniej, weselej idzie wspólna robota. Przyniesiono skrzynkę z klockami, piasek, trociny, jest też mech zielony z ostatniej przechadzki. Mała gromadka bierze się do roboty. W jednym kącie wznosi się kaplicę; w drugim – na krześle, wyobrażającym górę, dwaj budowniczowie zajęci są wystawieniem wielopiętrowego pałacu; pod stołem, na wzgórku zielonym, widać zwaliska twierdzy; dalej rozciąga się cała wioska. Pojedyncze budowle wykończono, obejrzano i teraz łączy się je w jedną całość, przeprowadza -14C drogi od wsi do wzgórka, do kaplicy; miejsce ożywia się łąkami, wyniosłościami, rzeczkami.Dziecko, nauczywszy się ruchów swobodnych, mowy niż do wieku szkolnego – tak samo, jak i w ciągu 4 lub5 lat życia należy do rodziny; nie ulega to wątpliwości. Ale przyszły członek społeczeństwa dąży już do towarzystwa równych sobie.