Ćwiczenia długości polegają na stosowaniu lasek, które dzieci układają obok siebie w kolejności wzrastającej lub malejącej. Kształcenie postrzegania i wrażliwości polega na obmacywaniu i oprowadzaniu palcami każdego przedmiotu, który dziecko dostaje. Poza tym daje Montessori cały szereg specjalnych ćwiczeń jak np.: rozpoznawanie przedmiotów zamkniętym woreczku, tabliczek, powleczonych papierem chropowatym, materiałów do segregowania róż wychowania przedszkolnego gatunku itp. Przy ćwiczeniach Montessori usiłuje odosobnić ów zmysł, o który w danym wypadku chodzi, np. podczas ćwiczeń słuchowych i dotykowych jest izolowany wzrok dzięki zawiązywaniu oczu opaską itp. Dla ćwiczenia słuchu używane są różne przedmioty, które dziecko poznaje po dźwięku, a nakazując zupełną ciszę, ćwiczy Montessori w rozróżnianiu stałych dźwięków i szmerów. Do kształcenia słuchu muzycznego wprowadza gamę dzwoneczków. Do rozpoznawania smaku poleca dawać dzieciom rozmaite białe proszki: sól, cukier, chininę, mąkę. Ćwiczenie zmysłu węchowego odbywa się przy pomocy kwiatów lub płynów, których zapach dziecko wdycha przy zamkniętych oczach.