Dzieci w domu dziecięcym miały zupełną swobodę. Celem wychowania według Montessori jest rozwijanie dziecka, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, i to stanowi ośrodek jej metody. Gimnastyka dąży do rozwoju mięśni i nabycia skoordynowanych ruchów. Pomoce, potrzebne do wykonania ćwiczeń proste: płotek z dwoma poprzecznymi drążkami, drabinka, schodki podwójne, proste i kręcone, huśtawka, piłka. Do ćwiczenia koordynacji ruchów daje przyrządy do zapinania, sznurowania, odpinania. Specjalne ćwiczenia poleca dla wymawiania pewnych trudnych wyrazów. Z wielkim pietyzmem opracowany jest dział zmysłów 1 do każdego z nich dobiera odpowiedni materiał, za którego pośrednictwem może dziecko ów zmysł rozwinąć. Zmysł wzroku kształci rozróżnianiem barw, dając kolorowe laleczki, chorągiewki, tabliczki, owinięte barwnym jedwabiem w kilkunastu odcieniach itp. Do rozpoznawania kształtów daje bryły (sześciany i graniastosłupy) stopniowanej wielkości, które dzieci mają porównywać i ustawiać wieże, której podstawę stanowi największy sześcian, gdy najmniejszy jest na samym wierzchu. Stosowane są też bryły różnej grubości i wielkości do osadzenia. Także płyty do wkładania w otwory figur geometrycznych.