Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 30

Nic nie narzuca: dopóki dziecko znajduje sobie robotę, pozostawia je w spokoju, obserwuje, sam się odeń uczy — i dopiero wtedy, gdy maleństwo zwróci się do tego starszego towarzysza, albo już nie wie, co robić ze swoją samodzielnością, towarzysz występuje w roli czynnej. Ależ podobny sposób uczestniczenia w zabawie możliwym jest tylko w rodzinie — [&hellip

Czytaj dalej...

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 29

Takie abecadło było właśnie najdroższym marzeniem Pestalozzi’ego; nie zdążył on wszakże urzeczywistnić go i zobaczyć najpierwszego zastosowania, jakiego dokonał Froebel. Nowe to abecadło spożytkowuje właśnie zabawę w celu wszechstronnego, harmonijnego rozwinięcia dziecka, które uważane jest tutaj jako istota poznająca i tworząca; nauczenie się owego abecadła oparto na samodzielnej pracy uczącego się, a przeto o nauce [&hellip

Czytaj dalej...

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 28

Rousseau powiada: „Ćwiczyć uczucie dziecka to nie znaczy zużytkowywać je tylko; należy nauczyć je czuć prawidłowo, prawidłowo sądzić o rzeczach przy pomocy uczuć; nie umiemy ani dotykać się, ani widzieć, ani słyszeć, gdy nas tego nikt nie nauczy”. Zdaniem Locke’a, „wiedza jest tak niezbędną dla umysłu dziecka, jak światło dla oczu; nie tylko należy odpowiadać [&hellip

Czytaj dalej...

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 27

Nie jest to mustra, obowiązek przejścia takiego lub innego kursu, budownictwa, przeplatania i t. p., jak tego domaga się program pewnych ogródków dziecięcych i podręczników, — jest to po prostu uczestniczenie w życiu dziecka, w jego obowiązkach i uciechach. Zupełne niewtrącanie się do tego życia jest urojeniem; w rzeczywistości dzieci nie obywają się bez oddziaływania [&hellip

Czytaj dalej...

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 26

Froebel najpierwszy poważniej spojrzał na wiek, który przed nim pozostawiono niemal na wolę losów; dał szerszą podstawę zagadnieniu wychowania przedszkolnego, wskazując jego wielką doniosłość; powierzywszy zaś tę wielką sprawę matce, tym samem podnosi ludzką godność kobiety. Powołując do dzieła, jednocześnie wskazuje, jak brać się do niego. „Idźcie w ślad za przyrodą — powiada — starajcie [&hellip

Czytaj dalej...

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 25

Współczesna Froeblowi psychologia nie dawała takich wyjaśnień, jak dzisiaj. Oko nauki – jak mówi Besser – widziało w życiu dziecka same tylko zagadki; Froebel zaś,głęboko przejęty doniosłością sprawy, której służył, i przeświadczony, że racjonalne wychowanie winno oprzeć się na stałych podstawach, otrzymać sankcję naukową – podejmuje się tego zadania. Zadanie oczywiście przewyższ siłę jednostki; autor [&hellip

Czytaj dalej...

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 24

Wyodrębnia siebie z otoczenia, uświadamia sobie własne siły, jaźń własną doprowadza do samowiedzy. Zapoznaje się ze światem otaczającym, nabywa najpierwszych wiadomości konkretnych. Ćwiczy pamięć, dąży do utrwalenia wszystkiego,czego nabyło, przez powtarzanie; odtwarzając rzeczy nabyte, ćwiczy zarazem zdolność twórczą. Rozwija spostrzegawczość, zdolność porównywania,przygotowuje się do myślenia oderwanego. W zabawie też, jako w jedynej dziedzinie działalności tego [&hellip

Czytaj dalej...

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 23

Materiałem dodatkowym w czasie dni chłodnych i dżdżystych może być przeginanie papieru,tektury i t. p. tak zwane zajęcia mechaniczne. Takim jest życie dziecka zdrowego, taką działalność,przygotowująca do okresu następnego – do szkoły. Z obfitym zasobem wstępuje ono w tę nową fazę życia po nabyciu już najpierwszych początków nauki i sztuki, po osiągnięciu najpierwszych umiejętności; wola [&hellip

Czytaj dalej...

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 22

Stąd to zajęcie się dzieci bajkami i powiastkami. Cokolwiek czuje dziecko, czym żyje i czego nie umie wyrazić, pragnie posłyszeć w opowieści drugiego; opowiadanie, bajka, wyprowadza na scenę innych ludzi, inne stosunki, czasy i przestrzenie, a słuchacz szuka tam siebie. Żywo zarysowują się obrazy i wyobrażenia, żywo odbywają się działania bohaterów, pozostawiając ślad głęboki. Życie, [&hellip

Czytaj dalej...

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 21

Coraz silniej uwydatnia się potrzeba wspólnej zabawy z towarzyszami; w nich i przez nich poznaje dziecko właściwą swą wartość, znajduje miarę własnej swojej osoby. Pośród starszych, przewyższających je wiedzą i doświadczeniem, nieuniknione jest poczucie zależności i podległości. W kole dzieci, rówieśników, dziecko działa swobodnie, czuje się równouprawnione z otoczeniem. Uczy się ono tutaj ulegać i [&hellip

Czytaj dalej...