Pionierzy wychowania przedszkolnego – Maria Montessori cz. 7

Dziecko ma możność jedynie do swobodnego wyboru tych lub innych pomocy wychowawczych, ale sposób przeprowadzania zajęć jest ściśle określony, np. ustawić bryły od największej do najmniejszej, dobierać barwy różnych odcieni, wsuwać płaszczyzny geometryczne do tych samych otworów, wyklucza to zupełnie pomysłowość dziecka wprowadza automatyzowanie się. Ten system nie harmonizuje z tym, co tak często autorka [&hellip

Czytaj dalej...

Pionierzy wychowania przedszkolnego – Maria Montessori cz. 6

Pogadanek i dłuższych rozmów z dziećmi autorka nie zaleca, ogranicza się krótką rozmową, zwracając uwagę na nazwę przedmiotu i jego cechę zasadniczą dominującą. Np. wychowawczyni chce zapoznać dziecko z dwoma kolorami – czerwonym i niebieskim i powiada: „Patrz, uważaj – tamto jest czerwone a to niebieskie”. Żeby sprawdzić, czy uczeń dobrze zrozumiał, zwraca się do [&hellip

Czytaj dalej...

Pionierzy wychowania przedszkolnego – Maria Montessori cz. 5

Ćwiczenia długości polegają na stosowaniu lasek, które dzieci układają obok siebie w kolejności wzrastającej lub malejącej. Kształcenie postrzegania i wrażliwości polega na obmacywaniu i oprowadzaniu palcami każdego przedmiotu, który dziecko dostaje. Poza tym daje Montessori cały szereg specjalnych ćwiczeń jak np.: rozpoznawanie przedmiotów zamkniętym woreczku, tabliczek, powleczonych papierem chropowatym, materiałów do segregowania róż wychowania przedszkolnego [&hellip

Czytaj dalej...

Pionierzy wychowania przedszkolnego – Maria Montessori cz. 4

Dzieci w domu dziecięcym miały zupełną swobodę. Celem wychowania według Montessori jest rozwijanie dziecka, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, i to stanowi ośrodek jej metody. Gimnastyka dąży do rozwoju mięśni i nabycia skoordynowanych ruchów. Pomoce, potrzebne do wykonania ćwiczeń proste: płotek z dwoma poprzecznymi drążkami, drabinka, schodki podwójne, proste i kręcone, huśtawka, piłka. [&hellip

Czytaj dalej...

Pionierzy wychowania przedszkolnego – Maria Montessori cz. 3

Pierwszą czynnością Montessori było wprowadzenie badania rozwoju fizycznego: stosowanie badań lekarskich, zawierających mierzenie, ważenie dzieci i wprowadzenie kartek, zawierających życiorysy dzieci. Zaprowadziła również zmiany w dotychczasowym umeblowaniu ochron włoskich. Starodawne ciężkie ławki były zastąpione małymi stolikami z krzesełkami. Duże tablice na ścianach, na wysokości wzrostu dziecka, obrazy, kwiaty, akwaria, nadawały salom wygląd domu rodzinnego. Ochronkę [&hellip

Czytaj dalej...

Pionierzy wychowania przedszkolnego – Maria Montessori cz. 2

Jako doktor medycyny pracowała czas jakiś w klinikach psychiatrycznych, potem w zakładach dla dzieci anormalnych i w końcu objęła posadę przy dzieciach niedorozwiniętych, oddając się pracy tej z wielkim umiłowaniem, wykazując dużo inicjatywy wybitne zdolności pedagogiczne. Paroletnia praca nad tymi dziećmi wyrobiła w niej przekonanie, że metoda, praktykowana dla dzieci niedorozwiniętych, może być Zastosowana dla [&hellip

Czytaj dalej...

Pionierzy wychowania przedszkolnego – Maria Montessori cz. 1.

Od czasu twórcy „Wychowania Przedszkolnego” niewiele się zmieniło: metoda jego nie jest w rozbieżności z nowymi kierunkami pedagogiki współczesnej. Pogłębione zostały niektóre działy, wzbogacone i urozmaicone pomoce wychowawcze, zaś główna zasada została ta sama: Maria Montessori.  „Samorzutna działalność dziecka skierowaną być powinna ku samodzielnemu kształceniu się. Wychowanie za pomocą słowa zastąpione być winno przez wychowanie [&hellip

Czytaj dalej...

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 33

Do swoich darów dodaje on szereg zajęć: lepienie, wyginanie, przerzynanie, rysowanie, wyplatanie; dla starszych dzieci zaleca wyroby z tektury i wyplatanie koszyczków ze słomy. Najcenniejszymi z tych zajęć są bez wątpienia: rysunki, wycinanie w związku z robótkami tekturowymi i modelowanie, dające szerokie ujście twórczym i odtwarzającym zdolnościom dziecka. Zajęcia owe są też zarazem środkami wierniejszego [&hellip

Czytaj dalej...

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 32

Życie wewnętrzne wyrywa się na zewnątrz, szukając odpowiednich form wcielenia, w których odbija się cała jego treść i wszystkie własności. W duszy dziecięcia jedno wrażenie szybko ustępuje przed drugim, równie szybkim są też objawy zewnętrzne; wewnętrzne obrazy tchną życiem, realizmem, wszystko w oczach dziecka żyje, czuje na podobieństwo jego samego, umysł szczególnie pociągają analogie, n [&hellip

Czytaj dalej...

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 31

Ale ma on też znaczenie dla starszych — dla matek, wychowawczyń, — jest dla nich szkołą, w której widują one dzieci najrozmaitsze, uczą się obserwować je, przyglądają się sposobom postępowania doświadczonej przewodniczki, niekiedy z jej błędów nawet starają się odgadnąć drogę pewniejszą. Co do dzieci, „ogródek” jest dla nich najpierwszą szkołą życia społecznego. Równi nam [&hellip

Czytaj dalej...